Advocaten kinderalimentatie

Indien een ouder een kind erkend, heeft hij een onderhoudsplicht. De ouders dienen voor hun kind de kosten van verzorging en opvoeding te betalen, totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Vaak ontstaan er tussen gescheiden ouders onenigheden over de hoogte van kinderalimentatie.

Duur van de kinderalimentatie

De wet bepaald dat er kinderalimentatie betaald dient te worden aan de alimentatiegerechtigde, de verzorgende ouder van het kind. De alimentatieplichtige ouder dient in beginsel tot het 18e levensjaar alimentatie te betalen. De plicht tot het betalen van kinderalimentatie houdt hier echter niet op.

Alimentatie kind ouder dan 18 jaar

Vanaf het 18e levensjaar bestaat er een verlengde financiële plicht tot het bijdragen in de kosten van de alimentatiegerechtigde. Na het bereiken van het 18e levensjaar dient de alimentatiegerechtigde (het meerderjarige kind) het bedrag aan alimentatie rechtstreeks van de ouder te ontvangen. De verlengde financiële plicht eindigt bij het bereiken van het 21e levensjaar.

Berekening kinderalimentatie

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van verschillende factoren. Er wordt gekeken naar de draagkracht van de ouders, anders gezegd wat kunnen de ouders betalen. Tevens wordt er naar de behoefte van het kind gekeken.

Wet Hervorming Kindregelingen

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Dit betekent dat de alleenstaandeouderkorting vervalt, het kindgebonden budget wordt verhoogd met als gevolg dat de kinderalimentatie niet fiscaal aftrekbaar meer is. Door deze hervorming zal de draagkracht van de verzorgende ouder dalen. Deze wijziging kan een verandering van de hoogte van de kinderalimentatie betekenen.

Alimentatie en het kindgebonden budget

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarin is besloten dat het kindgebonden budget niet meer in mindering gebracht mag worden op de behoefte van de kinderen. Het dient bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt te worden meegeteld. De Hoge Raad bepaalde dat het kindgebonden budget nog wel bij het inkomen van de alleenstaande ouder wordt opgeteld.

De hervorming en de uitspraak kan voor ouders waarvan de alimentatie op of na 1 januari 2013 is vastgesteld behoorlijke financiële gevolgen hebben. Raadpleeg een van onze advocaten om een (her)berekening te laten maken van de kinderalimentatie.

Heeft u een vraag?

Raadpleeg direct onze intakebalie. De intakebalie zorgt ervoor dat de juiste advocaat alimentatie bij u in de buurt zo snel mogelijk contact met u opneemt. Mail u vraag of bel ons.

Contact met de intakebalie

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Neem contact met ons op

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Mailen kan ook: