Advocaten ouderlijk gezag

Het hebben van ‘ouderlijk gezag’ betekent dat de persoon met het gezag bevoegd is om de belangrijke beslissingen omtrent het kind te nemen. Als er sprake is van een huwelijk hebben beiden ouders het ouderlijk gezag over het kind en worden belangrijke beslissingen in onderling overleg genomen. In het geval van een scheiding hebben de ouders in beginsel nog steeds het gezamenlijke ouderlijk gezag.

Als geen sprake is van een huwelijk heeft de moeder in beginsel het ouderlijk gezag over de kinderen. Indien de vader dit gezag wenst te krijgen dient hij dit aan te vragen door middel van een verzoek aan de rechter.

Voorwaarden gezamenlijk ouderlijk gezag

Om gezamenlijk ouderlijk gezag te verkrijgen moeten de ouders aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • – De moeder heeft het gezag over het kind;
  • – De vader heeft het kind voor of na de geboorte erkend;
  • – De ouders zijn allebei meerderjarige;
  • – De vader is in staat het gezag uit te oefenen (hij staat niet onder curatele en heeft geen geestelijke beperking);
  • – De moeder heeft het gezag;

Indien een ouder beschikt over het gezag over een kind is deze ouder verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. Naast deze taken is deze ouder ook de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Verkrijging eenhoofdig gezag

Allebei de ouders kunnen de rechter verzoeken om het eenhoofdige gezag te verkrijgen. Bij de beoordeling door de rechter spelen de belangen van het kind de belangrijkste rol. Indien de ouders van het kind voortdurend onenigheid hebben zal de rechter voornamelijk kijken naar de vraag of het kind verloren raakt tussen de ouders. Kinderen die 12 jaar of ouder zijn kunnen hun voorkeur uitspreken aan de rechter.

Het verzoek om een het eenhoofdig gezag te verkrijgen kan tijdens of na de scheidingsprocedure gedaan worden.

Verkrijging ouderlijk gezag door niet-gehuwde vader

Een ongehuwde vader die ook geen geregistreerd partner is maar wel het kind heeft erkend, verkrijgt niet automatisch het gezag. De vader kan via de rechter het gezag aanvragen.

Wijzigen ouderlijk gezag

Indien er geen goed onderling overleg tussen beide ouders mogelijk is kunnen de ouders de rechter verzoeken om het ouderlijk gezag te wijzigen en toe te kennen aan een van de ouders. Voor de wijziging dienen de omstandigheden veranderd te zijn ten opzichte van de omstandigheden tijdens de totstandkoming.

Geen gezag?

Indien een ouder geen gezag heeft kan de ouder de rechter verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. Als de situatie van de ouder gewijzigd is, kan de ouder aan de rechter vragen om het gezag terug te krijgen. Het feit dat een ouder het gezag niet zorgt er niet voor dat daarmee de onderhoudsplicht verdwijnt.

Schakel een professionele advocaat in die u helpt met uw verzoek aan de rechter om het gezag terug te krijgen.

Heeft u een vraag?

Raadpleeg direct onze intakebalie. De intakebalie zorgt ervoor dat de juiste advocaat alimentatie bij u in de buurt zo snel mogelijk contact met u opneemt. Mail u vraag of bel ons.

Contact met de intakebalie

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Neem contact met ons op

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Mailen kan ook: