Pro Deo (Gratis) Familierecht Advocaat

Uw familierecht advocaat kijkt altijd samen met u of u in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging of pro deo advocaat of advocaat van onvermogen genoemd. De inschakeling van een pro deo advocaat  is (vrijwel) helemaal gratis. De kosten van uw pro deo advocaat worden vergoed door de overheid.

Altijd de beste rechtshulp

Omnius familierecht advocaten heeft als overtuiging dat rechtshulp voor iedereen toegankelijk moet zijn. Via Omnius familierecht advocaten kunt u daarom altijd de beste rechtshulp verkrijgen van een gespecialiseerde en ervaren advocaat ongeacht de hoogte van uw inkomen. Neem contact op.

Hulp bij de pro deo aanvraag

U komt in aanmerking voor een gratis pro deo familierecht advocaat als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen. Als uitgangspunt geldt uw inkomen van twee jaar geleden (peiljaar). Als uw inkomen of vermogen sindsdien is gedaald, kan uw advocaat ook vragen het voorgaande of het huidige jaar als grondslag te nemen. Indien uw inkomen onder de pro deo inkomensgrens ligt dan bent u alleen een kleine (verplichte) eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat. De inschakeling van een advocaat is dan verder gratis voor u. De betreffende pro deo advocaat informeert u graag over uw situatie en kan u helpen met uw pro deo aanvraag. Uw advocaat informeert u overigens altijd uit zichzelf over uw recht op gratis Pro Deo rechtshulp.

Tarieven – Familierecht Advocaat

Ook als u niet in aanmerking mocht komen voor gratis pro deo rechtsbijstand dan wordt u altijd vooraf geïnformeerd over de kosten. Uitgangspunt daarbij is dat het tarief in verhouding moet staan tot de omvang en kwaliteit van de verleende diensten. Centraal staat het belang van de zaak en de wensen van de cliënt. Deze factoren leiden door gezamenlijk overleg tot een passende en concurrerende vergoeding voor de te verrichten diensten. Neem contact op.

Pro deo familierecht advocaat

Vaak is het dus mogelijk om zaken op basis van pro deo of toevoeging gratis te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle advocaten familierecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Contact met de intakebalie

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Neem contact met ons op

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Mailen kan ook: