Advocaten gezag en omgang

Ieder kind heeft omgangsrecht. Het omgangsrecht houdt in dat het kind recht heeft op omgang met allebei zijn ouders.

Naast de ouders kan het omgangsrecht in sommige gevallen ook betrekking hebben op andere personen. Het gaat daarbij om personen die in een nauwe persoonlijke betrekking met het kind staan. Hierbij kan worden gedacht aan bloedverwanten (grootouders, ooms en tantes), pleegouders of de biologische vader die het kind niet heeft erkend.

Omgangsregeling

Indien de ouders uit elkaar gaan dienen er afspraken gemaakt te worden over de verzorging, opvoeding en omgang met de kinderen. Op welke manier de omgang met het kind tot stand komt wordt vastgelegd door middel van een omgangsregeling in een ouderschapsplan. Hierin staan alle afspraken die betrekking hebben op de omgang met het kind. Er kan daarbij gedacht worden aan onder andere de dagelijkse verzorging, de opvoedtaken en de bezoekregeling met de niet verzorgende ouder. De ouders van het kind zijn in beginsel vrij om invulling te geven aan de omgangsregeling. Zij kunnen er voor kiezen om een passende omgangsregeling op te laten stellen door een gespecialiseerde advocaat om ervoor te zorgen dat het kind de zekerheid en stabiliteit krijgt die het nodig heeft.

Voorbeeld
In het ouderschapsplan worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt op welke dagen het kind bij de niet verzorgende ouder zal zijn of welke ouder het kind naar school of hun hobbyclub zal brengen.

Co-ouderschap

Indien de ouders van het kind nog goed met elkaar kunnen communiceren kan er co-ouderschap overeen worden gekomen. Het houdt in dat de omgang met de kinderen gelijk is verdeeld. Co-ouderschap is een van de manieren waarop een omgangsregeling invulling krijgt.

Beëindiging/wijziging van de omgangsregeling

De ouders mogen de overeengekomen omgangsregeling niet eenzijdig beëindigen. De omgangsregeling kan enkel in overleg en in overeenstemming met de andere ouder worden gewijzigd. Zonder deze overeenstemming is het niet mogelijk om de omgangsregeling te wijzigen.

Ex-partner komt de omgangsregeling niet na

Indien uw ex-partner de afspraken omtrent de omgangsregeling niet nakomt, kunt u de rechter verzoeken om uw ex-partner te veroordelen de gemaakte afspraken na te komen.

U kunt de nakoming van de omgangsregeling eisen door middel van een kortgedingprocedure. Een kortgedingprocedure is een snellere procedure waarin de rechter kan worden verzocht om op korte termijn een uitspraak te doen. Daarbij kan ook een voorlopige voorziening worden vastgesteld, in afwachting van de verzoekschriftprocedure. Hierbij kan gedacht worden aan de toestemming van de rechter om het kind met een van de ouders op vakantie te laten gaan.

Ontzegging omgangsrecht

Soms is het beter om het kind niet langer contact te laten hebben met de andere ouder. Het omgangsrecht van de ouder kan in sommige gevallen door de rechter worden ontzegd. De rechter kan dit bepalen indien:

– De omgang de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling van het kind benadeeld;

– De ouder ongeschikt is tot omgang met de kinderen;

– Het kind ouder dan 12 jaar zelf geen omgang wenst;

– De omgang in strijd is met andere zwaarwegende belangen van het kind.

Indien de rechter besluit dat u geen omgang meer mag hebben, is dit een tijdelijke ontzegging. Als de situatie verandert kunt u de rechter verzoeken om de situatie opnieuw te beoordelen.

Wanneer u in een conflict dreigt te belanden omtrent de uitvoering van de omgangsregeling, is het verstandig om professionele hulp in te schakelen.

Heeft u een vraag?

Raadpleeg direct onze gespecialiseerde advocaten voor de juridische mogelijkheden. Mail u vraag of bel ons. De intakebalie zorgt ervoor dat de juiste advocaat bij u in de buurt zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Contact met de intakebalie

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Neem contact met ons op

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Mailen kan ook: