Advocaten voogdij

Voogdij is het gezag door een niet-ouder van het kind. De voogd neemt de opvoeding voor zijn rekening en beheert het vermogen van het kind. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de ouders van een minderjarig kind komen te overlijden. Ook kan het voorkomen in het geval dat de ouders niet meer in staat zijn om voor de kinderen te kunnen zorgen of hen het gezag is ontnomen. Als het ouderlijk gezag ontbreekt kan de voogdij aan Bureau Jeugdzorg worden toegekend. Bureau Jeugdzorg krijgt dan het gezag over het kind en dient zorg te dragen voor de opvoeding en de leefsituatie van het kind.

Rechten en plichten voogd

De rechter benoemt een voogd. Iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, heeft de mogelijkheid om voogd te worden. Een voogd mag geen geestelijke stoornis hebben of onder curatele staan. De benoemde voogd krijgt de volgende rechten en plichten:

– De voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.
– De voogd is niet verplicht om zelf de kosten voor het kind te betalen.
– De voogd beheert het vermogen en is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Aanvragen gezamenlijke voogdij

Indien een voogd met zijn of haar partner de gezamenlijke voogdij wil aanvragen is dat mogelijk door middel van een verzoek aan de rechter. De partner dient een goede persoonlijke band met het kind te hebben. Of hiervan sprake is zal de rechter beoordelen. Als een kind 12 jaar of ouder is dan zal het kind door de rechter gehoord worden.

Einde voogdij

De voogdij eindigt simpelweg indien het kind meerderjarig is geworden. Dit is de leeftijd van 18 jaar. Een andere mogelijkheid voor het einde van voogdij is indien één of beide ouders het gezag over het kind weer terugkrijgen omdat zij wegens veranderende omstandigheden weer in staat zijn om voor hun kind te kunnen zorgen.

De voogdij kan tevens eindigen in de volgende gevallen:

– De voogd wil van de voogdij afzien en heeft met toestemming van de rechter een persoon gevonden die de voogdij wil overnemen;
– Tijdens de uitoefening van de voogdij krijgt de voogd een geestelijke of lichamelijke beperking en is niet meer in staat om voor het kind te zorgen;
– Indien de rechter de voogd uit de voogdij ontzet.

Heeft u een vraag?

Raadpleeg direct onze gespecialiseerde advocaten voor de juridische mogelijkheden. Mail u vraag of bel ons.

Contact met de intakebalie

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Neem contact met ons op

Bel 088 629 00 02 (lokaal tarief)

Mailen kan ook: